Dag 5: Compiègne – Senlis: Ils sont fous ces Français!

Jour 5 : Compiègne – Senlis. Ils sont fous ces Français !

Koning auto

De afgelopen dagen fietsten we door prachtige Franse provinciesteden. Valenciennes, Noyon, Compiègne en vandaag Senlis. Stuk voor stuk historische pareltjes die elk een ‘citytripje’ waard zijn. Ware het niet dat hun pracht wordt bedolven en bedorven door een zee van auto’s. In de kleinste, Middeleeuws aandoende steegjes, op de mooiste statige pleinen of pal voor de imposante monumenten, overal staat hij in de weg: koning auto. Ook de fietsinfrastructuur of liever het ontbreken ervan is frapant. Gelukkig kiest onze fietsgps voor de vele kleine wegen met weinig verkeer.

La voiture reine

Ces derniers jours, nous traversons à vélo de magnifiques villes françaises de province. Valenciennes, Noyon, Compiègne et aujourd’hui Senlis. Chacune d’entre elles est une perle historique qui mérite un petit citytrip. Si seulement leur splendeur n’était pas submergée et gâchée par une marée de voitures. Des plus petites ruelles de style médiéval aux majestueuses places ou juste devant les monuments imposants, elle est partout : la voiture reine. Il est également frappant de voir l’infrastructure cyclable ou plutôt son absence. Heureusement, notre GPS pour vélo opte pour les plus petites routes peu fréquentées.

Réseau Eco Habitat

Vanmiddag werden we officieel ontvangen in het stadhuis van Compiegne samen met de lokale pers. Aansluitend bezochten we een vzw Réseau Eco Habitat (http://www.reseau-ecohabitat.fr/) die een sociale en ecologisch taak combineert. Zij werken samen met een netwerk van vrijwilligers van caritas secours catholique die vooral in de armere rurale gemeenten rond Compiegne actief zijn rond armoede. De vzw functioneert als een soort tussenschakel tussen kleine huiseigenaars en huurders en de overheid, een functie die bij ons wordt uitgeoefende door het OCMW. Ze begeleiden arme mensen bij het aanvragen van premies en helpen hen vooral in het vinden van het laatste stukje financiering dat ze vaak niet hebben.

DSC_7687

Ce midi, nous sommes officiellement accueillis à la mairie de Compiègne avec la presse locale. Ensuite, nous visitons une asbl  Réseau Eco Habitat (http://www.reseau-ecohabitat.fr/) qui combine un rôle écologique et social. Ils collaborent avec un réseau de bénévoles de Caritas Secours Catholique qui sont surtout actifs dans les communes rurales plus pauvres autour de Compiègne pour lutter contre la pauvreté. L’asbl fonctionne comme une sorte de maillon intermédiaire entre les petits propriétaires de logements et les locataires et les pouvoirs publics, une fonction exercée chez nous par le CPAS. Ils accompagnent les gens pauvres lors des demandes de primes et les aident surtout à trouver le dernier morceau de financement qui leur manque souvent.

Rapport van Brussel

Hieronder vind je de laatste fiche van het ‘rapport van Brussel’. Het thema is ‘mobiliteit’. De afgelopen maanden stelden we dit rapport van de Brusselse klimaatinspanningen samen op basis van een resem parlementaire vragen aan de bevoegde ministers. Het beeld is niet éénduidig. Sommige punten zijn positief, andere kunnen beter. Maar het is duidelijk dat er op alle vlakken nog grote inspanningen nodig zijn om van Brussel een echte eco-capital te maken. Beginnen met een akkoord op intrabelgische vlak over de verdeling van de klimaatinspanningen is een eerst stap, die hopelijk nog voor maandag gezet wordt. Maar het is slechts een eerste stap. Veel andere moeten (snel) volgen.

15_SPA_CB_RVB_Mobiliteit_NL

Rapport de Bruxelles

Vous trouverez ci-dessous la dernière fiche du « rapport de Bruxelles ». Le thème est la mobilité. Au cours de ces derniers mois, nous avons établi ce rapport des efforts climatiques bruxellois sur la base d’une série de questions parlementaires aux ministres compétents. L’image est ambiguë. Certains points sont positifs, d’autres peuvent être améliorés. Mais il est clair qu’à tous les niveaux, il y a encore de gros efforts à fournir pour faire de Bruxelles une véritable éco-capitale. Commencer par un accord au niveau intra-belge quant à la répartition des efforts climatiques est déjà une première étape, qui, espérons-le, sera réalisée avant lundi. Mais il ne s’agit là que d’une première étape. De nombreuses autres étapes doivent suivre (rapidement).

Voor het volledige rapport neem een kijkje Rapport van Brussel: Mobiliteit

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s