Debat ‘Einde aan de groei’ vs ‘Het ecomodernisme’

15_Debat

NL Samenleven met de natuur doe je best apart, volgens ecomodernisten. De natuur verdient meer ruimte ten koste van oppervlakte voor de mens. Maar wel in alle comfort. Kernenergie, GGO’s en pesticiden zijn geen taboe voor ecomodernisten. De technologie moet ons redden. ‘Onzin’ beweren ‘einde groei’-ecologisten. Dat ongebreideld groei- en vooruitgangsoptimisme is juist mede verantwoordelijk voor de huidige milieucatastrofes. En voor wie spreken zij trouwens? Speelt hun discours dan niet verdacht goed in op de belangen van het grootkapitaal? De waarheid is dat we boven onze stand leven. Een ‘inconvenient truth’, maar ons gedrag moet authentieker met meer aandacht voor natuur, kwaliteit en welzijn. Willem Stevens en Jef Van Damme trekken in november naar de klimaattop in Parijs, met de boot. Aan de vooravond van hun vertrek nodigen zij u uit voor een debat tussen twee actuele visies op milieu en klimaat. Leida Rijnhout is directeur bij het European Environmental Bureau (EEB) en heeft een achtergrond in de culturele antropologie. Zij geeft regelmatig lezingen over degrowth. Zij kruist de degens met Hidde Boersma, wetenschapsjournalist en bioloog. Recent schreef hij in De Morgen een vlammend betoog voor het ecomodernisme. Maar oordeelt u vooral zelf of kernenergie de oplossing is voor het klimaat.

Dinsdag 10.11.2015 – Boot Vivaldi – Akenkaai Brussel – Gratis toegang

Vlnr: Willem Stevens, Yann Arthus Bertrand, ... en Jef Van Damme bij de voorstelling van de nieuwe film van Yann Arthus Bertrand

Vlnr: Willem Stevens, Yann Arthus Bertrand, Jo Van Cauwenberghe en Jef Van Damme bij de voorstelling van de nieuwe film van Yann Arthus Bertrand in SQUARE, Brussel.

NL Op 12 september kwam Yann Arthus-Bertrand zijn nieuwe film HUMAN in avant-première voorstellen in Brussel. Het event was georganiseerd door GoodPlanet. Wij waren uiteraard ook van de partij.

Yann Arthus-Bertrand is niet toevallig de erevoorzitter van GoodPlanet Belgium. Hij is fotograaf en journalist van beroep en is vooral bekend omwille van zijn iconische luchtfoto’s van de aarde.

Willem: Deze film houdt ons drie uur lang een spiegel voor en zoomt in op wat we als mens, waar we ook leven, gemeen hebben. We zijn allemaal op zoek naar geluk en liefde en we krijgen allemaal te maken met verwarring en verlies. Het is een humanistische film pur sang: eerlijk, confronterend en toch optimistisch.”

Het draaien van de film heeft meer dan drie jaar geduurd, waarbij men tweeduizend mensen heeft geïnterviewd in meer dan 60 landen. Het bewerkte resultaat is niet minder dan een caleidoscoop van de mensheid. Met getuigenissen over liefde en geluk, maar ook over haat en geweld. Van kleine vertelsels uit het dagelijks leven, naar de meest verbazingwekkende verhalen, het zijn stuk voor stuk aangrijpende ontmoetingen van een zeldzame oprechtheid. Tussendoor wordt men getrakteerd op prachtige luchtbeelden met meeslepende soundtrack.

Jef: “Een indrukwekkende film, gemaakt door een man met een missie. Als alles goed gaat zal hij ons ontvangen bij onze aankomst in Parijs en kunnen we daar nog eens van gedachten wisselen over zijn film en zijn volgende projecten. Wordt dus vervolgd”

FR Le 12 septembre, Yann Arthus-Bertrand est venu présenter son nouveau film intitulé HUMAN en avant-première à Bruxelles. L’événement était organisé par GoodPlanet. Nous étions bien évidemment aussi de la partie.

Ce n’est pas un hasard si Yann Arthus-Bertrand est le président d’honneur de GoodPlanet Belgium. Il est photographe et journaliste professionnel et est surtout connu en raison de ses photos aériennes iconiques de la terre.

Willem : « Ce film nous met pendant trois heures devant un miroir et se concentre sur ce que nous avons en commun en tant qu’êtres humains, quel que soit l’endroit où nous vivons. Nous sommes tous à la recherche du bonheur et de l’amour et sommes tous confrontés à la confusion et la perte. Il s’agit d’un film humaniste pur-sang : honnête, confrontant et malgré tout optimiste. »

Le tournage du film a duré plus de trois ans, pendant lesquels deux mille personnes ont été interviewées dans plus de 60 pays. Le résultat obtenu n’est rien de moins qu’un caléidoscope de l’humanité. Avec des témoignages sur l’amour et le bonheur, mais aussi sur la haine et la violence. Des petits récits de la vie quotidienne aux histoires les plus étonnantes, il s’agit tour à tour de rencontres prenantes d’une sincérité rare. Entre les interviews, on profite de magnifiques images aériennes avec une bande son entraînante.

Jef : « Un film impressionnant, réalisé par un homme avec une mission. Si tout va bien, il nous accueillera à notre arrivée à Paris et nous pourrons encore discuter de son film et de ses projets suivants. À suivre, donc. »