Rapport Van Brussel: Broeikasgassen (CO2 – uitstoot)

15_SPA_CB_RVB_Broeikas_05

Waarover gaat het?  

Het betreft één van de belangrijkste globale uitdagingen van vandaag: de opwarming van de aarde. De broeikasgassen (BKG) zorgen voor het “broeikaseffect”, een natuurlijk verschijnsel dat zorgt voor een gemiddelde temperatuur op aarde van 15 °C. Zonder het broeikaseffect zou het te koud zijn om te overleven op onze planeet.

De verhoging van de concentraties van deze gassen in de atmosfeer door menselijke activiteiten wijzigt het natuurlijke evenwicht van het klimaat. De enorme toename van CO2 (stikstofdioxide) is hierbij de belangrijkste boosdoener. Dit gas komt voornamelijk vrij bij de verbranding van brandstoffen. Daarnaast zijn ook nog de uitstoot van Dististofoxide (N2O), Methaan (CH4), en de F-gassen belangrijk.

We zijn intussen al een point of no return voorbij. Men praat eigenlijk al over aanpassen in plaats van het voorkomen. Het gevaar is daarbij dat onze biotopen helemaal op hol slaan, met extreme weersomstandigheden, droogte, voedseltekorten en vele klimaatvluchtelingen als gevolg. Om het enigszins onder controle te houden moeten we de opwarming tot een maximum van 2°C beperken. Dit is ook waar de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs voornamelijk om zullen draaien.

Dit is ook geen ver van ons bed show, Brussel blijft echt niet buiten schot. Men voorspelt veel meer en meer hevige neerslag met meer overstromingen en aanzienlijk schade als gevolg. Dit zal ook enorme investering vragen voor het aanpassen voor onze infrastructuur zoals riolering en dergelijke.

Het aantal hittegolven is sinds de jaren ’90 ondertussen verdubbeld en die komen dubbel zo hard aan in een betonnen jungle die een stad is. Daarnaast zal vooral Brussel, als stad van aankomst, steeds meer klimaatvluchtelingen moeten opvangen. Een interactieve kaart kaart van National Geographic toont zelf aan dat wanneer al het ijs op aarde smelt, Brussel aan zee zal liggen.

Engagementen Brussel

De meeste engagementen gebeuren op internationaal niveau. Die worden dus per land berekend. Achteraf wordt er tussen de deelstaten onderhandeld hoe dit engagement onderling verdeeld wordt. Aangezien Brussel maar verantwoordelijk is 3% van de uitstoot in België worden er minder inspanningen van ons verwacht t.o.v. Vlaanderen en Wallonië. Het kost ons verhoudingsgewijs, in een groeiende stad met groeiende behoeftes, ook veel meer inspanning om de uitstoot terug te dringen. Er zijn hier ook geen easy wins zoals men die bijvoorbeeld kan behalen in het vergroenen van zware industrie.

2012: in het kader van het Kyoto verdrag werd afgesproken dat Brussels +3,475% meer mag uitstoten (tov van referentiejaar 1990) terwijl voor geheel België een afnamen van – 7,5% uitstoot werd afgesproken.

2020: in het kader van het behalen van de EU doelstellingen werd afgesproken dat Brussel ongeveer – 8,8% minder mag uitstoten (tov van referentiejaar 1990). Hoewel de onderhandelingen tussen de deelstaten na zes jaar nog altijd niet helemaal afgerond zijn.

2025: Het gewest heeft het pact van Burgemeesters ondertekend, dat stelt dat er -30% minder uitstoot moet zijn tegen 2025. Dit is een politiek engagement, maar niet is niet bindend of afdwingbaar

2030: de uitkomst afspraken Klimaattop Parijs

Waar staat Brussel?

In 1990, het referentiejaar, stootte Brussel 4058 tCO2eq uit. In 2012 was dat 3895 tCO2eq. Dat is ongeveer -3%. We hebben de Kyoto norm dus ruim gehaald. Met de huidige beleidsmaatregelen verwacht men tegen 2020 tussen de 3300kt en 3900 kt CO2eq uitstoot naargelang weersomstandigheden. Dat is tussen -19% en -4% minder uitstoot tov. van referentie jaar 1990. Omdat de uitstoot vooral uit de opwarming van gebouwen komt (69%) is het resultaat van onze totale uitstoot erg klimaat gevoelig. Bij strenge winters stoten wij veel dus veel meer uit.

Wat doet Brussel?

De verwarming van gebouwen is de belangrijkste bron van broeikasgassen in Brussel (69%). Transport is de een verre tweede met een aandeel van 21%. De maatregelen van de Brusselse overheid richten zich bijgevolg voornamelijk op de deze twee zaken. Bijvoorbeeld: bij nieuwbouw mag men voortaan enkel nog bouwen wanneer men aan de passiefnorm voldoen. Daarnaast bestaat er een uitgebreid premiestelstel met een totaal budget van 22 miljoen € per jaar dat dient om de energieprestaties in woonsten, openbare gebouwen en kantoren te verbeteren (voornamelijk door beter te isoleren).

Op gebied van mobiliteit probeert men in de stad de auto terug te dringen ten voordele van alternatieve vervoersmiddelen. Zo wil men tegen 2018 de verkeersdrukte met 20% doen dalen. Er bestaan ook plannen om bij vervuilingspieken lage emissiezones in te voeren in bepaalde wijken in bepaalde vervuilende types voertuigen niet meer mogen binnen rijden.

Beoordeling: 7/10

Positief

  • Brussel heeft de Kyoto doelstelling ruim behaald. Ze heeft dat gedaan ondanks de bevolkingstoename en de toename aan woningen en kantoorruimte.
  • Het ziet er ook wel naar uit dat we voor het jaar 2020 de doelstelling van -8,8% minder uitstoot voor het jaar 2020 wel zullen halen ondanks de grote foutenmarge tussen -19% en -4%.

Negatief

  • Het lijkt ons twijfelachtig dat we tegen 2025 de -30% uitstoot zullen halen. Bovendien is dit een politiek engagement. Afgezien van een blamage is er geen enkel gevolg indien we dit niet halen.

Wat kan beter?

  • De energiepremies moeten efficiënter en effectiever. Brussel kent een verouderd patrimonium. Men moet die gebouwen aanpakken waar het meeste energiewinsten uit te halen valt. Denk aan sociale woningen en openbare gebouwen, maar ook de vele huurwoningen waarvan de eigenaars er amper in investeren Vandaag gaan deze energiepremies nog te veel naar nieuwbouw en mensen die dit (financieel) eigenlijk niet nodig hebben
  • Door de gemeenten te willen betrekken bij het beperkte plan voor de lage emissiezones verschuift men het naar de Griekse Kalender. Beter om één grote lage emissiezone te creëren in Brussel zoals dat ook al gebeurd in vele Duitse steden
  • Creëren van transitparkings, moet sneller

Bronnen:

  • Schriftelijke vraag betreffende het beleid inzake de registratie van de uitstoot van broeikasgassen. Jef Van Damme aan Celine Fremault 26/05/2015
  • Infofiche 39 – Broeikasgassen – Leefmilieu Brussel – Departement Lucht, Energie en Klimaat (2012)
  • Staat van het Leefmilieu (2011-2012) – Klimaat – emissies van broeikasgassen -http://www.leefmilieu.brussels/staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-2012/klimaat/emissies-van-broeikasgassen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s