Rapport van Brussel: Mobiliteit

15_SPA_CB_RVB_Mobiliteit_NL

15_SPA_CB_RVB_Mobiliteit_FR

  1. Waarover gaat het?

Het gebruik van meer duurzame vervoersmodi voor personen (fiets of openbaar vervoer) en vrachtvervoer (via het spoor of over het water) kan de verkeersdrukte in en rond Brussel stevig verlichten. Daarnaast is het beter voor het milieu (CO2 uitstoot) en voor de levenskwaliteit van onze inwoners.

  1. Enkele interessante cijfers en feiten

Personenvervoer

Brusselaars gebruiken veel minder de auto om zich te verplaatsen dan elders in het land

Woon-werkverplaatsingen auto

  • VL 75%
  • Wal 85%
  • Brux 48%

62% van de Brusselse huishoudens met een auto beschikt niet over een privéparkeerplaats

Vracht

Elke dag rijden er ongeveer 16.500 vrachtwagens en 26.500 bestelwagens binnen in Brussel en een gelijkaardig aantal rijdt er vanzelfsprekend ook weer uit.

Bij het binnenrijden van het gewest vertegenwoordigen de vrachtwagens en de bestelwagens respectievelijk 6 en 8% van het verkeer.

Daarbij wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een afstand van 1.650.000 km afgelegd. 53% van deze kilometers worden afgelegd door bestelwagens, 35% door kleine vrachtwagens en 12% door opleggers

  1. Beoordeling

 Het Plan IRIS 2 strekt ertoe de verkeersdruk met 6 à 10% te verminderen in 2015 en met 20% in 2018. Het is momenteel nog niet erg duidelijk of men dit streefcijfer heeft behaald. Dat wordt nog geëvalueerd. Welk heeft er in Brussel de afgelopen tien jaar toch een sterke daling geplaats gevonden in het gebruik van de auto, alsook een sterke stijging in het gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast gebruiken de Brusselaars steeds meer de fiets.

Dit is het gevolg van een omslag in het beleid zo een tien jaar geleden. Zijne, het investeren en uitbreiden van het openbaar vervoer, een grotere aandacht voor de voetgangers en de publieke ruimte, het autogebruik moedwillig afmoedigen door structurele ingrepen en fietsen aanmoedigen door kilometers fietspaden aan te leggen en te starten met een fietsdeelsysteem. Die omslag was aanvankelijk nog bescheiden, maar de consensus over de ingeslagen weg groeit nu ook de resultaten zichtbaar worden. Het spreekt ook voor zich dat de maatregelen die men vandaag neemt en die veel verder gaan dan voordien (autovrij centrum, parkeerplan, afbraak reyers) zich dubbel zo hard zullen tonen binnen enkele jaren.

Hoe dan ook blijven vele pendelaars voor de auto kiezen. Het is belangrijk dat men snel werk maakt van alternatieven zoals de uitbouw van het Gewestelijk Expres Netwerk (NMBS) en begint met de aanbouw van overstapparkings aan de rand van de stad.

Waar het met het personenvervoer de goede kant lijkt uit te gaat is dat niet zo duidelijk voor het vrachtvervoer. Brussel groeit, zowel de economie als de bevolking, en zo ook het goederenverkeer. Er wordt stilaan wel meer geëxperimenteerd met zaken zoals stedelijke distributiecentra en fietskoeriers, maar van een mentaliteitsomslag zoals we die beginnen te zien bij het personenvoervoer is er nog lang geen sprake. Het vrachtvervoer per trein is zelf bij volledig herleidt tot nul en de Haven van Brussel wordt eigenlijk onderbenut wetende dat een groot binnenschip gemakkelijk 60 vrachtwagens van de weg haalt en het maar 6 uur varen is tot aan de zeehaven van Antwerpen.

Tot slot mist Brussel ook nog een belangrijk sluitstuk inzake mobiliteit en ecologie. Zijnde de verkeersfiscaliteit en het rekeningrijden.

Recent werd door de MIVB beslist om geen dieselbussen meer aan te schaffen

Bronnen

  • Schriftelijke vraag van de heer Jef van Damme aan Pascal Smet, minister voor Mobiliteit, betreffende de evolutie van het gebruik van de verschillende vervoersmodi voor het personenvervoer binnen het Gewest. 15/10/2015
  • Schriftelijke vraag van de heer Jef van Damme aan Pascal Smet, minister voor Mobiliteit, betreffende de evolutie van het goederenvervoer binnen het Gewest. 15/10/2015
  • Modal choice for travel to work and school: recent trends and regional differences in Belgium. October 2014 – Karen Geurts